اخبار و رویدادها

۲۰۱۸/۷/۲۲ - جلسه مصاحبه و جذب دانشجو دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه مصاحبه با دو دانشجوی داوطلب PhD by Research مرکز تحقیقات نور، در تاریخ 26 تیرماه 1397 با حضور اساتید راهنما آقایان دکتر سیدحسن هاشی و دکتر اکبر فتوحی و نیز معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران و...
۲۰۱۸/۷/۱۵ - جذب دانشجوی دکتری تخصصی

در راستای مجوز برگزاری دوره PhD by Research در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، جلسه مصاحبه با 3 داوطلب واجد شرایط که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی شده اند برگزار خواهد شد. این جلسه با حضور اساتید راهنم...
۲۰۱۸/۷/۱۵ - فارغ التحصیلی دکتری تخصصی پژوهشی

اولین دانش آموخته مقطع phD مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور و دانشگاه علوم پزشکی تهران در هفتمین جشن یکپارچه فارغ التحصیلی دانش آموختگان شرکت نمود. این جشن در تاریخ 97/4/22 در تالار وزارت کشور با حضور اساتی...
۲۰۱۸/۱/۲۱ - جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور از ساعت 13 الی 16 در تالار همایش های بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار گردید. علاوه بر اساتید راهنما و مشاور، اساتید داور مدعو از دانشگاه های عل...
۲۰۱۸/۱/۱۴ - جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ 21 دی ماه از ساعت 11:00 الی 13:00 با حضور ریاست محترم شورا جناب آقای دکتر هاشمی و اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید. از 26 طرح پیشنهادی نهایتا" 15 طرح مورد پذیرش...