هیات علمی و همکاران

هیئت علمی تمام وقت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

 • آقای دکتر فرهاد رضوان، مدیر مرکز تحقیقات نور
 • خانم دکتر سهیلا عسگری، دکترای پژوهشی تحقیقات چشم، متبحر در تحقیقات علوم بالینی چشم
 • آقای دکتر مهدی خبازخوب، مدیر مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی نور، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، متبحر در اپیدمیولوژی بیماری های چشم
 • خانم دکتر حدیث رستاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
 • آقای دکتر رضا پاکزاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 

هیئت علمی دانشگاهی پاره وقت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

 • آقای دکتر حسن هاشمی، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی ، وزیر بهداشت ایران
 • آقای دکتر مسعود ناصری پور، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، فوق تخصص رتین، متبحر در جراحی های چشم
 • آقای دکتر مهرداد محمدپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، فوق تخصص قرنیه، متبحر در جراحی های عیوب انکساری
 • آقای دکتر اکبر فتوحی، مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، متبحر در اپیدمیولوژی بیماری های چشمی
 • آقای دکتر هوشنگ فقیهی، فوق تخصص شبکیه
 •  آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
 • آقای دکتر رضا غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، فوق تخصص قرنیه
 • آقای دکتر عباسعلی یکتا، مدیر گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتری بینایی سنجی، استاد بینایی سنجی

   

  دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

 •  خانم اعظم علوانی حریه، کارشناسی ارشد بینایی سنجی
 • خانم مژگان پاک بین، کارشناسی ارشد بینایی سنجی
 • خانم زهرا حیدری، کارشناسی ارشد بینایی سنجی

   

  هیئت علمی تمام وقت تخصصی (چشم پزشکی)

 • دکتر محمد میرآفتاب، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
 • دکتر محمد امین سیدیان، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
 • آقای دکتر منصور طاهرزاده، جراح و متخصص چشم پزشک
 • دکتر کاظم امان زاده، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
 • دکتر بهروز کوچکی، فوق تخصص گلوکوم
 • دکتر آزاده فرحی، فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم
 • دکتر رضا عرفانیان سلیم، فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم
 • دکتر حسن کوهیان، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
 • دکتر کامران حجت جلالی، جراح و متخصص چشم پزشک
 • دکتر علیرضا هدایت فر، فوق تخصص یووئیت و التهاب چشم

   

  پرسنل اداری

 • خانم مهدیه میرمحمد، فوق لیسانس مدیریت صنعتی، کارشناس پژوهش
 • خانم فریدا جباری آزاد، فوق لیسانس MBA، کارشناس پژوهش
 • خانم فاطمه ریاحی، فوق لیسانس محیط زیست، کارشناس پژوهش
 • خانم پریسا منصوری، فوق لیسانس ادبیات انگلیسی، کارشناس سایت

 

بعلاوه 45 نفر چشم پزشک به صورت تمام وقت در این مرکز مشغول به کار می باشند.