برنامه اپتومتریست ها

مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور از سال1390 تاکنون اقدام به برگزاری مستمر کنفرانس علمی به صورت دو هفته یکبار برای اپتومتریست ها نموده است. این کنفرانس ها به مدت دو ساعت هر دو هفته یکبار برگزار می¬گردد. هدف از برگزاری این دوره ها ارتقا سطح دانش و آگاهی همکاران اپتومتریست و به روز نمودن اطلاعات افراد با به اشتراک گذاشتن تجارب یکدیگر است. این دوره ها در بیمارستان نور اسفندیار و البرز برگزار می شوند که شرکت برای همکاران اپتومتریست خارج از بیمارستان بلامانع می باشد.
 

 

محل

تاریخ

موضوع

سخنران

بیمارستان نور اسفندیار

07 دی 95

ساعت 18

توضیح و تفسیر دستگاه IOL Master

خانم طاهره عبدالهی نیا