مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک نور

گسترش فعالیت‌های اپیدمیولوژیک توسط مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور تا سال 1394 در ایران و حتی منطقه خاورمیانه موجب شد تا این مجموعه متمرکز تر بر این پژوهش‌ها فعالیت نماید بدین ترتیب در سال 1394 برای نیل به این هدف مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک نور تاسیس شد. این مرکز در بهمن ماه 1394 موافقت اصولی خود را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود. فعالیت‌های این مرکز در راستای فعالیت‌های مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور می‌باشد و بصورت تخصصی با اجرای طرح‌های اپیدمیولوژیک در زمینه نابینایی، تنبلی چشم، مشکلات کودکان، مشکلات افراد مسن فعالیت می‌کند. بخشی از پژوهش‌های این مرکز انجام مطالعات مرتبط با صنعت و پژوهش‌هایی با هدف افزایش کیفیت و کمیت زندگی می‌باشد. بدلیل اینکه این مرکز بصورت تخصصی در فیلدهایی از قبیل اپیدمیولوژی عیوب انکساری و اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم کودکان فعالیت داشته است، بر اساس گزارشات موجود از پایگاه داده های دانشگاهی، این مرکز از رتبه های نخست خاورمیانه و سطح جهان می‌باشد.