جراحی زنده

جراحی های زنده از دیگر روش های آموزش این مجموعه  می باشد که حداقل سالی 2 بار توسط مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور برگزار می گردد. از آنجا که بیمارستان چشم پزشکی نور همواره
در زمینه دستگاه ها و روش های نوین چشم پزشکی در ایران و منطقه پیش رو بوده است، جراحی زنده با هدف ارتقا دانش چشم پزشکان و حتی اپتومتریست های ایران و منطقه برگزار می گردد.
به اطلاع می رساند جراحی زنده بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در روز جمعه به تاریخ 26 آذرماه 1395 از ساعت 9 الی 13 در بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار می گردد که جزئیات آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد